تحقیق درباره؛ بررسي تطبيقي خانواده در استعمار فرانوين و تفكر ديني

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

 

بررسي تطبيقي خانواده در استعمار فرانوين و تفكر ديني

مقدمه

خانواده، واحد بنيادين جامعه، كانون اصلي رشد و تعالي انسان و مؤثرترين عامل در انتقال فرهنگ اسلامي است كه در شرايط مختلف در تأثير و تأثر متقابل با فرهنگ و عوامل اجتماعي است. انسان در خانواده به هويت و رشد شخصيت دست مي يابد و در خانواده هاي سالم و رشيد به تكامل معنوي و اخلاقي نائل مي شوند.

از اين رو، خانواده نه تنها عامل كمال يابي و سكونت و آرامش و بالندگي اعضاي خويش است، بلكه در تحولات اساسي جوامع نقش عمده اي ايفا مي كند و مذهب و آموزش و حكومت نيز از عملكرد خانواده متأثرمي شود و اين تأثير به صورت متقابل باعث ايجاد تغييرات اساسي مي گردد.

اگر خانواده محيط سالم و سازنده اي داشته باشد و به نقش كليدي و جايگاه زن در تحكيم و تقويت خود خانواده آگاه باشد، مسلماً پر بركت و ماندگار خواهد بود و بهره هاي فراواني نصيب اجتماع خواهد كرد.

بالاخره نظر به كاركرد بسيار محوري و فردي و اجتماعي خانواده در حفظ و انتقال ارزش ها و همچنين حفظ سلامت فردي و اجتماعي، همواره مهاجمان فرهنگي درصد تضعيف خانواده وانحلال آن مي باشند. همان طور كه « الوين تافلر» در كتاب « موج سوم » خود بيان مي كند جز از طريق به نابودي كشاندن خانواده و تضعيف اين نهاد، فرهنگ سازي صورت نمي پذيرد، از اين رو كليه تلاش دشمن مصروف به از هم پاشيدن نظام خانواده است و جا دارد كه متوليان و صاحبنظران به اين مسئله توجه داشته باشند و جهت مقابله اصولي با تهاجم فرهنگي به تقويت و استحكام نظام خانواده بپردازد و صاحب نظران در اين عرصه با تنوير افكار، رسواگر توطئه هاي شوم دشمن شوند.

از اين روبه نظر مي رسد كه پرداختن به مسأله خانواده و تلاش جهت استحكام بنيان هاي اين نهاد مقدس، مؤثرترين گام جهت حفظ فرهنگ ملي و ارزش هاي مذهبي است.

با اولويت ترين رسالت مسئولان ذير بط مي باشند، چرا كه بستر رشد و تعالي و توسعه جامعه خانواده است و بدون برخورداري از جامعه سالم امكان دسترسي به رشد و توسعه وجود ندارد.

جايگاه رفيع خانواده

بخش قابل توجهي از شكل گيري شخصيت، تبلور رفتارهاي اجتماعي، تعاملات بين فردي و مسئوليت پذيري انسانها حاصل چگونگي بازخوردها، بينش ها و تجارب فرد در زندگي خانوادگي است.

براي كودك، پدر و مادر كامل ترين و خوشايندترين موجود هستي و كامل ترين الگو براي همانند سازي است.

ارضاي عاطفي، اجتماعي كودك در خانواده صورت مي پذيرد، بسياري از تخلفات، پرخاشگري ها كجروي ها و بزهكاري ها از مشكلات خانواده نشأت مي گيرد. فقر عاطفي در خانواده زمينه ساز تبهكاري ها است. رمز پيشرفت تحصيلي، سلامت رواني اجتماعي و رشد و تعالي يك يك اعضاي جامعه، نقش بنيادين دارد.

تلاش در جهت استحكام خانواده و استوارسازي روابط درون اين سيستم، زمينه را براي سلامت اخلاقي و سعادت عموم مردم يك جامعه فراهم مي سازد. گروهي از كارشناسان خانواده و مسايل اجتماعي به سرپرستي بري ( bray ) در آمريكا در سال 1988 پس از يك مطالعه طولاني سيستماتيك طي 9 سال به اين نتيجه رسيدند كه بحرانهاي اجتماعي و رواني در جهان معاصر به جهت تضعيف و تزلزل و در نهايت سقوط خانواده مي باشد. بحرانهايي چون، استرس رو به تزايد در زمينه هاي تحصيلي و شغلي، ناشي از زندگي ماشيني و پيشرفت تكنولوژي، تغيير بنيادين در الگوهاي توليد، تغييرات در شيوه هاي زندگي افراد، تورم و بحرانهاي شديد اقتصادي، كاهش يا سقوط ارزش هاي مذهبي و اخلاقي، از جمله بحرانهاي ناشي از تزلزل خانواده در جهان معاصر است.

نهاد خانواده به خودي خود يك جامعه كوچك است و هر گونه تغيير مثبت يا منفي در آن، در جامعه بزرگ انسانها تأثير مستقيم و مؤثر دارد.ثبات يا بي ثباتي خانواده مستقيماً بر ثبات و بي ثباتي جامعه تأثير گذار است. جوامعي كه برخوردار از خانواده متزلزل است، ارزشهاي اخلاقي در سطح كلان سقوط مي كند.

كنفوسيوس مي گويد :

«وقتي زناشوئي با عشق و علاقه باشد، هماهنگي در خانه و خانواده به وجود مي آيد و هنگامي در خانه مستقر باشد، رضايت در جامعه حاصل مي شود و وقتي خشنودي در جامعه حاصل باشد، آباداني و رفاه در آن جامعه موجود خواهد بود و بالاخره هنگامي كه رفاه وآباداني در جوامع فراهم باشد صلح جهاني بيشتر تأمين خواهد شد.»

خانواده نخستين بستر، فعليت يافتن استعدادهاي بشر است و اصلي ترين پايگاه رشد و شكوفايي شخصيت و پرورش مهارت هاي اجتماعي كودكان و نوجوانان ميباشد . و اساسي ترين سهم را در سلامت و سعادت و تعالي جوامع بشري به عهده دارد.

زيانهاي فروپاشي خانواده

تضعيف بنيانهاي خانواده و فروپاشي آن، خسارت هاي زيادي را براي جامعه بشري به ارمغان مي آورد كه در اين بخش از نوشتار به برخي از آنها به صورت اجمالي پرداخته مي شود.

1-اختلال در جامعه

نخستين اختلالي كه در زندگي اجتماعي با فروپاشي خانواده ايجاد مي شود، اختلال در جمعيت است. رشد جمعيت مختل مي شود.

2- فقدان عواطف

جامعه اي كه خانواده نداشته باشد از كانون اصلي پيدايش محبت و عاطفه بي بهره است.

« و من آياته أن خلق لكم من انفسكم ازواجاً و جعل بينكم موده و رحمته »؛ مودت يعني محبت شديد مربوط به اوايل زندگي و رحمت براي زن و شوهر سالخورده .

3- از بين رفتن آداب و سنن

خانواده يك بستر و جويبار طبيعي است براي انتقال تدريجي سنت ها، ارزشها و آداب و رسوم و فرهنگ از نسلي به نسل ديگر، و اگر اين جويبار قطع شود، فرهنگ نيز منتقل نمي شود و جامعه دچار مشكل هويت مي گردد. فرهنگ براي جامعه در حكم حافظه است براي فرد، جامعه اي كه فرهنگ خود را از دست بدهد حافظه جمعي تاريخي خود را از دست داده است و دچار بحران شديد مي شود.

با توجه به جايگاه بلند خانواده و كاركرد بسيار محوري و مؤثر آن در جوامع بشري جا دارد كه به بررسي تطبيقي بين نگاه استعمار فرانوين نسبت به خانواده و جايگاه آن و مقايسه آن با ديدگاه اسلام بپردازيم.

خانواده در منظر استعمار نوين

انسان معاصر در پناه برنامه هاي استعمار فرانوين كه منجر به فروپاشي نهاد خانواده شد، دچار سردرگمي و مشكلات زيادي شده است. استعمار فرانوين توانست يكپارچگي و پيوند خانواده را به نابودي بكشاند و براثراين نابودي ، انسان دچار دشواري ها و مشكلات زيادي شده است.

پديده مادران مجرد، پديده شومي در استعمار فرانوين است كه هدف آن متلاشي كردن نظام خانواده است. مجموعه قوانين جاري در اين نظام، لجام گسيختگي فرهنگي و حمايت از مادران مجرد است و اين يعني اضمحلال خانواده و خانه به دوشي.

كليه شئونات خانواده در اين تفكر مبتني بر دو عنصر آزادي و فرد گرايي است.

تنها چيزي كه صلاحيت محدود سازي آزادي و فرد گرايي را دارد، آزادي و حقوق فردي ديگران است. نكته قابل توجه اين است كه تشكيل خانواده در تفكر فرانوين ضرورتاً در گرو پيوند زدن زن و مرد نيست بلكه به انواع هم زيستي رسميت داده مي شود، در كنفرانس پكن مفهوم خانواربه جاي مفهوم خانواده به ادبيات بين الملل راه پيدا كرده است. يكي از مباحثي كه كشورهاي اروپايي و آمريكايي تلاش داشتند درسند پكن بگنجد تعريف خانواده بود.

اصرار داشتند كه همه كشورها ملزم بشوند خانواده اي متشكل از دو هم جنس بازرا به عنوان خانواده بپذيرند و حمايت قانوني كنند. درسند پكن كه به گفته ي البرايت وزير خارجه آمريكادر سال 1995 دقيقاً در راستاي سياست هاي آمريكايي است، اساساًخانواده ارزشي ندارد. بر اساس اين سند خانواده متشكل از چند فردي است كهپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
file83_1415804_7295.zip13.5k